Skip to content
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
contact@vincentius-arnhem.nl

Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen

Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het behoeft kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm/sociaal minimum. Doel is om deze kinderen sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Zo kunnen zij ook meedoen en later als volwassene volwaardig participeren in de samenleving.

Nu meedoen is straks meetellen

Ontstaan
Met de missie Alle kinderen mogen meedoen is in 1995 de eerste Stichting Leergeld ontstaan in Tilburg. Nadien zijn er meerdere stichtingen ontstaan allen werkend volgens dezelfde werkwijze. Binnen Leergeld Nederland wordt beleid ontwikkeld, de ervaringen uitgewisseld, signalen rond armoedeproblematiek gebundeld en contacten gelegd met de politiek, sponsors gezocht en subsidies aangevraagd bij overheidsinstanties en relevante organisaties.

Begin 1998 heeft de Vincentius Vereniging Arnhem het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Leergeld in Arnhem. Aanleiding hiervoor was haar 150 jarig bestaan in september 1998. In 2000 is Stichting Leergeld Arnhem daadwerkelijk gestart met haar activiteiten.
Vanaf de start heeft Leergeld Arnhem meer dan 3500 kinderen uit meer dan 1700 gezinnen (herhaaldelijk) ondersteuning gegeven.

Organisatie
Het werkgebied van Stichting Leergeld Arnhem bestrijkt de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum en Rheden. Bij Stichting Leergeld Arnhem zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies als, intermediair, administratief medeweker en/of bestuurslid. Voor de dagelijkse uitvoering van alle zaken is er een coördinator in loondienst.
Ondersteuning aan de doelgroep vindt plaats onder andere door:

  • verstrekking van een 2e hands computer
  • financiële ondersteuning d.m.v. het betalen van contributie of het bijdragen in de kosten van een vakantiekamp zoals Ome Joops Tour
  • verstrekking van een (2e hands) fiets om aan een activiteit mee te kunnen doen

De aanvragen worden door intermediairs bij onze cliënten thuis opgenomen. De intermediairs komen veelal uit onze doelgroep en hebben voor hun werk als intermediair een scholingstraject doorlopen. Heeft u ook belangstelling om bij ons te komen werken klik dan hier.

Mocht u meer informatie over onze activiteiten willen dan verwijzen wij u naar ons jaarverslag 2009. U kunt dit verslag aanvragen de Stichting Leergeld Arnhem.

Vragen gaarne per e-mail naar het adres: info@leergeldarnhem.nl.

Er is een website voor SLA in de maak.

Contact informatie:
Stichting Leergeld Arnhem
Verlengde Hoflaan 72, 6802 ED Arnhem
Telefoon: 026-4455572 
(bereikbaar maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur)
E-mail: info@leergeldarnhem.nl
Website: www.leergeldarnhem.nl

Leergeld Nederland:
Postbus 3086, 5003 DB Tilburg
Telefoon 013 – 545 16 56
E-mail: info@leergeld.nl
Website: www.leergeld.nl