Skip to content
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
contact@vincentius-arnhem.nl

ANBI

De Vincentius Vereniging Arnhem (VVA) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 2013 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI instelling. Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op internet.

Naam van de instelling: Vincentius Vereniging Arnhem, (afgekort: VVA).

RSIN/fiscaal nummer: RSIN 0062.93.918

Wilt u de activiteiten van de Vincentius Vereniging in Arnhem financieel ondersteunen?

Dat kan door een gift over te maken naar een van de volgende rekening:

NL 03 ABNA 0534 3175 37 t.n.v. Vincentius Vereniging Arnhem.

Deze entiteit is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan deze entiteit voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).

2019
Klik hier voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2019 m.b.t. Staat van Baten en Lasten.
Klik hier voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2019 m.b.t. Balans.

2018
Klik hier voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2018 m.b.t. Staat van Baten en Lasten.
Klik hier voor de publicatie van de ANBI-gegevens 2018 m.b.t. Balans.